Gejsze

Obecnie miano Gejsza w Japonii odnosi się do kobiet o szerokim wachlarzu umiejętności, głównie artystycznych, do których możemy zaliczyć: taniec, śpiew, gra na instrumencie (shamisenie, koto czy shakuhachi) i prowadzenie ceremonii parzenia i picia herbaty. Sama nazwa gejsza składa się z wyrazów: gei – sztuka oraz sha – osoba. Kobieta, która chce zostać gejszą musi najpierw przejść sześcioletni okres szkolenia jako maiko (uczennica na gejsze).

W naszym repertuarze znajdują się występy taneczne animatorek ucharakteryzowanych na gejsze, jak również taniec, angażujący całą publiczność – Bon Odori. Aby w pełni wydobyć swoją ekspresję w tańcu, nasze gejsze używają dodatkowo wachlarzy i japońskich parasolek.

DSC_0013

DSC_0256

DSC_0403